Пакети

Тренировъчна
програма

80 BGN

  • 3, 4 или 5 дневна тренировъчна програма
  • 1 безплатна корекция

Хранителен
режим

90 BGN

  • Съобразен с индивидуалните нужди и предпочитания
  • 1 безплатна корекция

Тренировъчна програма + Хранителен режим

150 BGN

  • Съобразен с индивидуалните нужди и предпочитания
  • 2 безплатни корекции